17/04/2022
Διδασκαλία / Νέα

🎹 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών

Post Image

Η Αγγελική Τουμπανάκη είναι προσκεκλημένη απο τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’, Β’, Γ’, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, για να παρουσιάσει το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Μηχανισμός της Φώνησης / Ο πολυδιάστατος ρόλος της Φωνής»
Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, 18:30-20:30